Maatwerk Scenario

Hoe maakt uw team de overstap naar maatwerk onderwijs? Hoe vertalen jullie het beleid zoals het op papier staat naar concrete ideeën? Maak een afspraak met het Q-team, en stel in één dag jullie eigen Maatwerk  Scenario samen. Aan het eind van de sessie hebben jullie een concreet en direct toepasbaar stappenplan.

Tijdens deze unieke dag gaan wij met uw team aan tafel en stellen we een plan samen voor maatwerk binnen een vak, cluster of afdeling. Helemaal volgens de Q-methodiek.

Het resultaat:

  • Een gedeeld begrippenkader
  • Gedeelde verwachtingen
  • Een helder stappenplan van ‘gedifferentieerd werken’ naar ‘gepersonaliseerd leren’
  • Uitgewerkte voorbeelden aan de hand van uw huidige programma

 

Wie zitten er aan tafel?

Uit ervaring weten we dat leraren samen met hun teamleider, schoolleider en onderwijs/ICT-experts een sterke combinatie vormen. Het gaat deze dag namelijk over vakken, maar ook over organisatie, leermiddelen, ICT en kosten. Samen kunnen jullie het beleid binnen een dag vertalen naar de praktijk. Q begeleidt het hele traject en levert de tools.

Wil je als school een maatwerk scenario plannen? Of zijn er nog vragen? Plan een afspraak.

De leerlingen hebben zelf uitgezocht wat de beste oplossing is. En blijkt te kloppen!

Teamleider VMBO
close