Wat zijn de Q-series?

De leermiddelen van Q heten ‘Q-series’. Het zijn complete leermiddelen (“methodevervangers”) met een heldere structuur en krachtige didactiek. Q-series maken gebruik van slimme tools voor het volgen en beoordelen van leergedrag en leerresultaten (“de Q-monitor”). Er zijn Q-series voor de onderbouw VO, voor zowel VMBO richtingen als voor Havo en VWO.

bekijk de inhoud van uw vak

De meerwaarde van Q

Op deze acht punten verschillende de Q-series van bestaande methodes:

  1. Alle leeractiviteiten zijn ontworpen vanuit de driehoek ‘inhoud-didactiek-ICT’ .
  2. Q wordt aangeboden in een vorm die werkt bij leerlingen: geen ‘boek achter glas’ maar een ‘personal digital playlist’
  3. Elke ‘playlist’ kan op maat worden gemaakt, specifiek voor een leerling of groep.
  4. Het is mogelijk om zelf te arrangeren en eigen materiaal en Q-materiaal samen te voegen.
  5. Q maakt gebruik van de Office365-tools (geïntegreerd in de Q-didactiek en in het Q-platform). Zo wordt samenwerken en het produceren en delen van materiaal veilig en hanteerbaar.
  6. Leraren volgen het leergedrag en de leerresultaten ‘live’ met de Q-monitor.
  7. De data die worden gebruikt door de Q-monitor zijn eenvoudig te koppelen aan systemen van de school (b.v. Magister).
  8. De prijs van Q ligt ruim 30% lager dan de prijs van bestaande methodes.
Q-planner: de leraar aan het stuur

De Q-series bestaan uit ‘digitale playlists’. De “Q-playlists” zijn uitgewerkt door het Q team. We zijn er echter van overtuigd dat de leraar de echte expert is. De leraar kan met behulp van de Q-planner een eigen playlist samenstellen of aanpassen voor een groep of een deel van een groep. Met de Q-planner wordt onderwijs op maat echt mogelijk.

Q-monitor

Onderwijs op maat betekent ook dat een leraar al zijn leerlingen moet kunnen volgen en moet kunnen coachen en bijsturen als het nodig is. Daarvoor hebben we de Q-monitor ontwikkeld. Een makkelijk te gebruiken “live” tool waarmee leraren en leerlingen het leerproces en de leerresultaten kunnen volgen. Op basis van deze informatie kunnen leraren snel maatwerk arrangementen samenstellen. Leerlingen krijgen zo op het juiste moment wat ze nodig hebben. De leraar is de expert en de regisseur. De Q-monitor is de professionele tool die daarbij helpt..

Voordelen voor gebruiker

Dankzij Q-series hebben de leraren meer regie, ruimte en inspiratie. De rijke leertaken vormen de basis en zorgen voor meer uitdaging en motivatie, zowel voor leraren als leerlingen. En heel belangrijk: leerlingen worden beter op maat bediend, krijgen betere ondersteuning en er is minder tijdsverlies.

Een goede investering

Met Q investeert een school voor een of meer vakken in een andere manier van leren en lesgeven. In meer maatwerk en meer motivatie. Voor het gebruik van de Q-series betaalt een school per vak 20 euro per leerling per jaar inclusief BTW. Dat is ruim 30% minder dan scholen betalen voor bestaande methodes. Daardoor is er ruimte voor andere investeringen. Bij voorbeeld in professionalisering of extra ICT voorzieningen.

Nu beginnen?

U kunt vanaf het schooljaar 2016-2017 kunt u al starten met Q. Dat kan met alle brugklassen tegelijk of met een “Q-startpakket”. Dan kunt u voor een bedrag van 1795 euro inclusief BTW met 60 leerlingen (2 klassen) een heel jaar lang Q gebruiken. Vanzelfsprekend worden gebruikers van Q in dat jaar actief ondersteund door het Q team!

We hebben meer tijd voor de actualiteit. Dat maakt ze nieuwsgierig en motiveert enorm!

- Leraar aardrijkskunde
close